Corporation details - Embracing the Abyss [EAYS]
Alliance: NONE CEO: Katya Itzimaru
Kills: 0 HQ:
Losses: 1 Members: 5
ISK destroyed: 0.00B Shares: 1000
ISK lost: 0.34B Tax Rate: 1.1%
Efficiency: 0% Website:
wwDwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwDDOG@@GGOOODwDDOGGGG@@@@@@@@@@@@@GOwwwww
wwwwwDDG@OODDwDDG@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Gw
wwwwDGOOGOOODwwDG@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@GD
wwwODOOOODDDDwwD@@@@@@@@@@@@@@@@G@@@@@@@@@@@OGD
DGOOOGOODDwwwww@@@@@@@@@@@@@@@GG@@@@@@@@@@@GODw
OwOGGOODDwwwww@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Gww
OOOGOOOODDDwwOGOOGGG@@GG@@@@GG@@@@@@@@@@@@@@@Ow
GOOGGGGGGOODwwwwwwwOGGGG@@GGDwwwOOG@@@@@@@@G@Gw
DGGGGGGGODDwDDwwwwwDGG@@@GDwwwwwwwwwG@@GG@GGGGw
DDDDDOOOODwwOOwwwD@@G@@@@DwwwwDwwwwwwwwDG@GG@Gw
wwwwwwwwwwwwOGOGG@@@@@@OOGwwwwwwwwwwOOG@@@@GGGO
wwwwwwwwwwwwOGG@@@@GGOOG@@OOOwwwDDOOOG@@@@@GGGD
wwwwwwwwwwDDDG@@@G@@GGGGGGGGGGGOGOG@@@@@@@GGGGD
wwwwwwwwwwwwG@GGGODDGGGGGG@@@@@@@@@@@@@@@GGGOww
wwwwwwwwwwDGGGDDDDDOGGOG@@GG@@@@@@@@@@@GGGGGOww
wwwwwwwwwD@DwwwwwwwwDOOGGGG@@@@GGG@GGGOOGGGGOww
wwwwwwwwDGwwwwwwwwwwwDO@GOGGG@@@@@GGGOOOGGG@GDw
wwwwwwwwwOOwwwwwwwwwDOGGGGGGG@@@@GGOGGG@@@@@GDw
wwwwwwwwwwGDwwwwwwwDOOGGGGGGGGGOOGOGGGGGGGGGGOw
wwwwwwwwwwwOOwwwwwwwDOOGOOOODwDOODOGGGGGGGGGGDw
wwwwwwwwwwwwwwDDwwwwwDwwwwwwwDOOOOGGGGGGGGGOOOD
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwDwwwwwwwwDDDDDDOOGGOOOOOD
10 Most recent kills

No data.

10 Most recent losses
Ship type Victim Final blow Location
Arazu
337.46m
NONE
Tribute, M-OEE8 (0.0)
I: 30 C: 0